Mistä uudistuksessa on kyse?

Maakunta- ja sote -uudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta.

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2021. Alueuudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, kunnat). Vuoden 2021 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Uudistus koskettaa Keski-Pohjanmaalla 15 organisaation toimintaa ja lähes 4 000 ihmisen työtä. Vuoden 2021 alusta Keski-Pohjanmaan maakuntaorganisaation tehtäviin kuuluvat:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon
  • ympäristöterveydenhuollon
  • pelastustoimen
  • maakuntaliiton
  • TE-toimiston
  • ELY-keskusten
  • maaseutuhallinnon
  • lomituspalvelujen työtehtävät.

Nykyiset em. tehtäviä hoitavat organisaatiot sulautuvat muutoksessa uuteen maakuntaorganisaatioon. Keski-Pohjanmaalla uudistusta tehdään yhteisin voimin kaikkien muutosta koskevien organisaatioiden kanssa.

 

Aikataulu

Lisätietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta:

www.alueuudistus.fi