Me teemme uudistuksen!

Muutosjohtaja Jussi Rämet

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksessa toteutetaan Me teemme uudistuksen – esittelysarjan, jonka aikana pääset tutustumaan maakuntauudistuksen henkilöstöön ja muutoksessa mukana oleviin henkilöihin. Henkilöt esitellään nettisivuillamme seuraavien kuukausien aikana. Esittelysarjan avaa uusi muutosjohtajamme Jussi Rämet.

Mitä mahdollisuuksia näet Keski-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksessa?

Maakunta- ja sote-uudistus on laaja-alainen hallinnollinen reformi, joka vaikuttaa kuntien, maakunnan ja valtion toimintaan. Sen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on vahvistaa alueellista itsehallintoa ja antaa maakunnalle leveämmät hartiat järjestää palvelut asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi kokonaisuuksiksi. Keski-Pohjanmaan maakuntaan on siirtymässä yli 3 800 työntekijää nykyisistä 15 eri organisaatiosta. Palveluiden repertuaari on laaja koskien sosiaali- ja terveyspalveluita, pelastustoimintaa ja varautumista, maaseutupalveluita, ympäristöterveydenhuoltoa ja lomitusta sekä uuden muotoisia kasvupalveluita ja alueellista kehittämistoimintaa. Tavoitteena on kehittää palveluiden saatavuutta Keski-Pohjanmaalla ja edistää kasvua ja hyvinvointia.

Mistä innostut työssäsi?

On hienoa saada olla johtamassa ja tekemässä yhdessä eri alojen asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa uudenlaisia ratkaisuita maakunnallisten palveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Nyt on mahdollisuus kokeilla ja löytää uusia tapoja toimia monialaisesti. Täysin valmista kaavaa ei ole kenelläkään vielä tiedossa.

Mikä on haastavinta?

Keski-Pohjanmaan valmistelu on hyvässä vauhdissa, suurimmat haasteet tulevat valtakunnan tasolta. Vielä ei ole yhtään lakia voimassa ja valmistelun aikataulutkin ovat eläneet alusta pitäen. Myöskään kaikista keskeisistä lähtötiedoista, kuten uuden maakunnan taloudesta, ei ole saatavissa kovin tarkkaa kuvaa. Nämä luovat epävarmuuksia, joiden keskellä valmistelua on vaan vietävä määrätietoisesti eteenpäin.

Mikä asia on pöydälläsi päällimmäisenä juuri nyt tänä aamuna?

Pöydälläni on monia valmistelun alla ja eri vaiheissa olevia asioita. Uuden maakunnan johtamisen tärkein väline on maakuntastrategia, joka on hyvässä vauhdissa ja kirjoittaminen on työryhmissä käynnissä. Samoin Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin kokonaisuuden työstämistä jatketaan. Lisäksi työpöydälläni on maakuntien koetalousarvioon valmistautumiseen liittyvää aineistoa sekä uudistusta ohjaavien johtoryhmän ja poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjojen valmistelua.

Mitä teet työsi lisäksi, mistä saat vapaa-ajalla energiaa?

Työpäivät tahtovat venyä pitkiksi, mutta saan energiaa kuntoilusta. Kesäisin intohimoni on maantiepyöräily ja talvella pitkät hiihtolenkit.