Maakuntauudistuksen valmistelu syvenee seuraavalle tasolle

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 5.12.2018. Miten etenee maakuntauudistuksen valmistelu kansallisesti ja Keski-Pohjanmaalla? Kuinka maakuntastrategian valmistelu on edennyt syksyn aikana? Kuinka maakuntakonsernin valmistelussa edetään seuraavalle tasolle ja miten hallintosääntö valmistellaan?

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus

Muutosjohtaja Jussi Rämet ja sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari esittelivät poliittiselle ohjausryhmälle maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsausta kansallisella tasolla ja Keski-Pohjanmaalla.

Tällä hetkellä maakunta- ja sote-uudistusta ohjaava lakipaketti on siirtynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnasta perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Sote-valiokunnan mietinnössä nousi esiin mm. maakuntien rahoitus. Maakunnilla olisi aina oikeus rahoituksen lakisääteistä perustasoa lisäävään rahoitukseen, jos sote-palveluiden turvaaminen muutoin vaarantuisi. Lisärahoituksen käyttö johtaisi kuitenkin tarkemmin säädetyin edellytyksin maakuntalain mukaiseen arviointimenettelyyn. Mietinnössä tarkennettiin myös asiakassuunnitelman roolia.

Keski-Pohjanmaan maakunnan ja sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelussa keskityttiin kolmeen teemaan. Neuvottelu painottui erityisesti Keski-Pohjanmaan talouden sopeuttamistarpeeseen SOTEn osalta. Kustannuksissa on tapahtunut laskua Soiten perustamisen jälkeen, mutta edelleen Keski-Pohjanmaa on tarpeeseen nähden Suomen kolmanneksi kallein. Keski-Pohjanmaan sairastavuusindeksi 1.02, joka kertoo, että Keski-Pohjanmaalla sairastavuuteen perustuva palvelutarve ei ole korkea. Sopeuttamistarve maakuntavaiheessa on jopa 261 € / asukas nykyiseen Soten kustannustasoon verrattuna. Suurin optimointivara on ikääntyneiden palveluissa, johon kuuluu lähinnä tehostettu palveluasuminen, koska kotihoito arvioidaan erikseen. Kustannuksia pyritään hillitsemään edelleen avohoitoistamisella ja integraation syventämisellä. Toisena kokonaisuutena oli maakunnan väestön suun terveydentila ja ennaltaehkäisevät toimet. Kolmantena kokonaisuutena yhteistyön mahdollisuudet järjestäjän toiminnoissa.

Keväällä 2019 valtioneuvosto järjestää maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäivät. Neuvottelupäivät ovat valmistautumista maakuntia koskevan lainsäädännön voimaantuloon sekä syksyllä 2019 käynnistyvän varsinaisen maakuntien ohjausprosessin harjoittelua. Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät järjestetään Keski-Pohjanmaalla 28.3.2019. Keski-Pohjanmaalla neuvottelupäivään valmistautuminen on aloitettu mm. maakunnan tilannekuvan valmistelulla ja maakunnan talouden arvioilla.

Keski-Pohjanmaalla on syksyn 2018 aikana valmisteltu maakuntastrategiaa, maakunnan konsernirakenne ja talouden riskitarkastelu. Ensi vuoden alkupuolella tarkennetaan maakunnan järjestämisen kuvausta, käynnistetään konsernihallinnon rinnalle hallintosäännön valmistelu sekä valmennetaan ja simuloidaan toimenpiteitä maakuntaan siirtyväksi suunnitellun henkilöstön kanssa. Valmistelu on luonteeltaan avointa ja osallistavaa, jatkossakin on tärkeä pitää maakunnan kunnat, yhteisöt ja järjestöt tietoisina ja mukana valmistelussa.

Lisätietoja antavat:
muutosjohtaja Jussi Rämet, puh. 040 586 3877
sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, puh. 040-8042981.

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia on koostettu luonnokseksi

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia on koostettu luonnokseksi laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa osallistamalla maakunnan sidosryhmiä prosessin eri vaiheissa ja työstämällä strategisia tavoitteita kolmessa monialaisessa kirjoitustyöpajassa. Maakuntauudistuksen johtoryhmällä ja poliittisella ohjausryhmällä on keskeinen rooli strategian laadinnassa.

Poliittinen ohjausryhmä on pitkin valmistelua evästänyt maakuntastrategian laadintaa. Alueelliset painotukset keskittyivät Keski-Pohjanmaan hyvinvointiin, osallisuuteen, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Niissä haluamme olla jatkossakin kansallista kärkeä.

Maakuntastrategian valmistelua voidaan taas jatkaa, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lakiperusta on hyväksytty ja tarvittavat lähtötiedot on koostettu. Tarkoitus on työstää täydennetty työohjelma vuoteen 2020. Maakuntastrategia hyväksytään lopulta maakuntavaltuustossa.

Lisätietoja maakuntastrategian valmistelusta antavat:
muutosjohtaja Jussi Rämet puh. 040 586 3877
strategiapäällikkö Marita Mutka puh. 040 773 4521.

Keski-Pohjanmaalla aloitetaan hallintosäännön valmistelu

Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 2.11.2018 hyväksynyt maakuntakonsernin poliittisen rakenteen ja virastorakenteen. Lisäksi ohjausryhmä hyväksyi vaihtoehtoiset esitykset liikelaitosrakenteesta. Lopullinen liikelaitosten lukumäärä linjataan väliaikaishallinnon aikana. Konsernirakenteen valmistelussa on siirrytty tarkemmalle, toimialakohtaiselle ja toimialoista riippumattomalle, tasolle. Tämän vuoksi nyt on tarkoituksenmukaista käynnistää Keski-Pohjanmaan maakunnan hallintosäännön valmistelu, vaikka keskeiset lait eivät olekaan vielä voimassa.

Lisätietoja konsernihallinnon ja hallintosäännön valmistelusta antaa:
konsernihallinnon valmistelua koordinoiva muutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä, puh. 044 723 2399.