Keski-Pohjanmaa mukaan Pohjois-Suomen Maakunta- ja sote – uudistuksen yhteistyöalueen selvitykseen

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 1.6.2018 klo 9 kokoukseen, jossa asialistalla olivat mm. ajankohtaisissa asioissa kansallisen valmistelun aikataulu, väliaikaisen toimielimen ja toimialojen muutosjohtajien kokoonpanon päivittäminen sekä sote-järjestämisen valmistelun vahvistaminen ja organisoituminen. Kokouksessa hyväksyttiin Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen sitoutuminen Pohjois-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen yhteistyöalueen selvityksen laatimiseen.

Maakunta- ja sote- uudistuksen yhteistyö Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen neuvottelukunta on kokouksessaan 28.11.2017 sopinut vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja organisoitumisesta. Lapin puheenjohtajuuskauden 2018 keskeinen painopiste on maakunta- ja sote-uudistus, sen ylimaakunnallinen seuranta, koordinointi ja tehtävänjako. Pohjois-Suomen neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan 2.5.2018 Pohjois-Suomen maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää maakuntien välisen yhteistyön valmistelua poliittisen yhteistyön ja rakenteen, maakuntien ylimaakunnallisten tehtävien ja sote-palveluiden näkökulmasta. Sote-palveluiden osalta yhteistyötä valmistelevat Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien johtajat, maakuntajohtajat ja muutosjohtajat. Pohjois-Suomen neuvottelukunta näkee yhteistyöalueen yhteisen selvityksen sote-järjestämisen, suoran valinnan palveluiden sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palveluiden osalta tarpeelliseksi. Yhteinen selvitys antaa kullekin maakunnalle valmiuksia arvioida palveluiden organisoitumisvaihtoehtoja sekä samalla ylimaakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia. Pohjois-Suomen neuvottelukunta esittää yhteistyöalueen maakuntien maakuntavalmistelua ohjaaville poliittisille elimille yhteisen selvityksen käynnistämistä. Neuvottelukunnan esitys käsiteltiin Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittisessa ohjausryhmässä 1.6.2018.

Päätettiin, että Keski-Pohjanmaa sitoutuu lähtemään mukaan esiselvitykseen edellyttäen, että Pohjois-Suomen yhteistyöalueen muut maakunnat ovat mukana. Käytännössä on tarkoitus selvittää yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Suomen alueella erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon osalta (ns. suoran valinnan palvelut) sekä valinnanvapauselementtien (asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti) osalta.

Henkilöstöjärjestelyt ja rekrytoinnit ajankohtaisia väliaikaishallinnon vaiheessa

Väliaikaisen toimielimen kokoonpanon päivittäminen 

Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan väliaikaisen toimielimen kokoonpanon päivityksen. Virallisen päätöksen Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta tekee maakuntahallitus.  Väliaikaishallinnon vetäjänä ja puheenjohtajana toimii muutosjohtaja Jussi Rämet.

Väliaikaisen toimielimen kokoonpano

Toimialojen muutosjohtajuudet

Maakuntauudistuksen muutosjohtajan ja konsernimuutosjohtajan valinnan sekä muiden henkilöstömuutosten vuoksi myös toimialojen muutosjohtajuudet saatettiin ajan tasalle. Ohjausryhmä hyväksyi 1.6.2018 toimialojen muutosjohtajien kokoonpanon seuraavan taulukon mukaisesti. Kokoonpano vastaa myös maakuntauudistuksen johtoryhmää.

Muutosjohtajat

Sote-järjestäjän valmistelun organisoituminen ja vastuuvalmistelijoiden rekrytointi

Soten maakuntavalmisteluun rekrytoitiin keväällä 2017 sote -järjestämisen muutosjohtaja. Soite sai 15.5 myönteisen päätöksen henkilökohtaisen budjetin valinnanvapauspilotista. Pilotti saadaan, mikäli sote-maakuntalainsäädäntö tulee voimaan. Pilotin käynnistyminen vaatii omalta osaltaan sote-järjestäjän organisointia. Myös valmistelun läpinäkyvyyden ja avoimuuden kannalta on tärkeää, että vastuut soten maakuntavalmisteluun ovat selkeät. Tavoitteena on rekrytoida sisäisellä haulla kolme vastuuvalmistelijaa: Ikääntyneiden palveluiden ja vammaisten palveluiden, lasten- nuorten- ja perheiden palveluiden sekä somaattisen terveydenhuollon palveluiden kokonaisuuksiin. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen käynnistää rekrytoinnit sisäisellä hakumenettelyllä.

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu nykyisen aikataulun mukaisesti toimialoilla

Kokouksessa käsiteltiin Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimialakohtaista edistymistä. Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelutyö jatkuu kaikilla toimialoilla aktiivisesti ja suunnitelmallisesti kohti väliaikaishallinnon vaihetta. Toimialakohtaisesti edistystä voi seurata aluekehityksen ja kasvupalveluiden, maaseutupalveluiden, pelastuksen ja turvallisuuden, tukipalveluiden, alueiden käytön, sote-järjestämisen sekä ympäristöterveydenhuollon osalta. Valmistelun ajankohtaiskatsauksiin voi tutustua tästä linkistä.

Lisätietoja antavat:

Muutosjohtaja Jussi Rämet 040 586 3877 jussi.ramet@keski-pohjanmaa.fi

Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Kerola 045 224 2969 mari.kerola@kannus.fi