Henkilöstölle

Maakuntauudistus koskettaa Keski-Pohjanmaalla 15 organisaation toimintaa ja lähes 4 000 ihmisen työtä. Vuoden 2021 alusta Keski-Pohjanmaan maakuntaorganisaation tehtäviin kuuluvat ympäristöterveydenhuollon, sosiaali- ja terveyshuollon, pelastustoimen, maakuntaliiton, TE-toimiston, ELY-keskusten, maaseutuhallinnon sekä lomituspalveluiden työtehtävät. Nykyiset em. tehtäviä hoitavat organisaatiot sulautuvat muutoksessa uuteen maakuntaorganisaatioon. Maakuntauudistusta tehdään yhteisin voimin kaikkien muutosta koskevien organisaatioiden kanssa.

Soten osalta uudistustyötä on jo tehty pitkälle ja 1.1.2017 aloitti uusi sote-organisaatio – Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, joka yhdistää alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Soitessa yhdistyivät seuraavat organisaatiot:

  • Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru (sis. Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Peruspalveluliikelaitos Jyta sekä Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri)
  • Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

Henkilöstö siirtyi toiminnallisesti Soite kuntayhtymän palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti.

Maakuntauudistuksessa siirtyvä henkilöstö

Uuden alueellisen maakuntaorganisaation valmistelussa mukana olevien organisaatioiden henkilökuntaa informoidaan hankkeen etenemisestä säännöllisesti mm. henkilöstötiedotteiden, henkilöstöinfotilaisuuksien sekä tämän verkkosivuston kautta. Ajantasaista tietoa löytyy tämän sivuston lisäksi organisaatioiden omilta intranet-sivustoilta.

Jokaisessa valmisteluryhmässä on henkilöstön edustus seuraavasti:

  • ohjausryhmässä yksi edustaja (1+ vara läsnäolo- ja puheoikeudella) jokaisesta pääsopijajärjestöstä
  • työvaliokunnassa yksi edustaja jokaisesta pääsopijajärjestöstä
  • projektiryhmässä yksi henkilöstön edustaja
  • muissa valmisteluryhmissä yksi henkilöstön edustaja

Esivalmisteluvaiheen ja väliaikaishallinnon ajaksi perustetaan yhteistoimintaelin, jossa on kaikkien tulevaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden ammattijärjestöjen edustus.