Eija-Liisa Heikkilä on nimetty vt. muutosjohtajaksi 1.3.2019 alkaen

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.2.2019. Esityslistalla päätettävänä asiana oli vt. muutosjohtajan nimeäminen määräajaksi Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistukselle. Heikkilä siirtyy Keski-Pohjanmaan liiton palvelukseen viran hoitamisen määräajaksi, kuitenkin enintään 31.12.2019 saakka. 

Muutokset taustalla maakuntauudistuksen virkojen hoitamisessa 

Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtaja Jussi Rämet on irtisanoutunut maakuntauudistuksen muutosjohtajan virasta 1.3.2019 alkaen. Maakuntauudistuksen konsernihallinnon muutosjohtajan virkaa on hoidettu sijaisjärjestelyllä viime syksystä lähtien, koska virkaan valittu Jyrki Kaiponen on tällä hetkellä virkavapaalla ja hoitaa vt. maakuntajohtajan virkaa. Konsernihallinnon muutosjohtajan tehtävää on hoitanut Eija-Liisa Heikkilä Soitelta. 

Maakuntauudistuksen valmistelun jatkon epävarmuus on huomioitu viran täyttämisessä 

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu toistaiseksi, kunnes maakunta- ja soteuudistuksen jatkosta toisin päätetään. Sen vuoksi maakuntauudistukselle on tärkeä nimetä uusi muutosjohtaja vastaamaan valmistelutyön jatkumisesta ja etenemisestä. Maakunta- ja soteuudistuksen epävarman tilanteen vuoksi muutosjohtajan virka on tarkoituksenmukaista täyttää tässä vaiheessa määräaikaisena. Lyhyen määräaikaisuuden vuoksi ulkopuolinen rekrytointi ei ole tarkoituksenmukaista, vaan virkaan tulee valita jo valmistelutyössä mukana oleva henkilö. Asia on valmisteltu Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen puheenjohtajiston kokouksissa. 

Eija-Liisa Heikkilä vt. muutosjohtajaksi määräajalle 1.3.2019 – 31.12.2019 

Eija-Liisa Heikkilä on vastannut puheenjohtajiston tiedusteluun olevansa käytettävissä muutosjohtajan määräaikaisen viran hoitamiseen. Käytännössä hän valintapäätöksen jälkeen siirtyisi nykyisestä Soiten henkilöstöjohtajan virastaan Keski-Pohjanmaan liiton palvelukseen määräajaksi vastaavin ehdoin kuin Jussi Rämet. Hänen työnantajansa Soite on hyväksynyt järjestelyn. 

Lisätietoja antavat: 

Jyrki Kaiponen, vt. maakuntajohtaja puh. 040 140 8995 jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi 

Eija-Liisa Heikkilä, vt. muutosjohtaja 1.3.2019 alkaen, puh. 044 723 2399 eija-liisa.heikkila@soite.fi 

Jussi Rämet, muutosjohtaja 28.2.2019 saakka puh. 040 586 3877 jussi.ramet@keski-pohjanmaa.fi